loadingimg

Wczytuję dane...
  • Użytkownicy online: 1
  • Aktualny czas:
  • pl
  • en
  • de
  • cz
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Regulamin sklepu

Prosimy o zapoznanie się z nowym regulamin sklepu internetowego partusa.pl - obowiązuje on od 29 stycznia 2023. Treść nowego regulaminu poniżej:

§I. Definicje.
§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.partusa.pl, zwanym dalej „Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a.  „Sprzedawca" – Partusa.pl Katarzyna Polak 58-300 Wałbrzych ulwysockiego 27C NIP8862899540 , e-mail: info@partusa.pl , telefonicznie pod numerem: 512428746
b.  „Sklep" - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.partusa.pl oraz jej podstronach,
c.  „Klient" – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,
d.  „Konto" – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e.  „Konsument" – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f. „PB jednoosobowy" – osobę fizyczną zawierającą w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
II. Postanowienia ogólne.
§ 2
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.
§ 3
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
§ 4
1.  Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.
2.  Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
§ 5
1.  Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta w
Sklepie. Procedura rejestracji w Sklepie została opisana w postanowieniach części III. Regulaminu.
2.  Założenie Konta w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego przez osobę chcącą założyć Konto w Sklepie.

§ 6
Sklep realizuje zamówienia na cąły świat z terenu Polski.

§ 7
Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.


III. Założenie Konta w Sklepie.
§ 8
Konto w Sklepie mogą założyć:  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletniość poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§ 9
1.  Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Logowanie i rejestracja" znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
2.  Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, hasło do Konta, imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i nazwę firmy. Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.
3.  Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
4.  Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu, polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z prawidłowym świadczeniem usług objętych Regulaminem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
5.  Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się!" powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.
6.  Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
8. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:
a)    wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Sklepu,
b)    rozbudowy możliwości Sklepu,
c)    zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.
9. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Klienta. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Klienta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

§ 10
Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.


IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia.
§ 11
1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Konta.
2.  Zamówienia można składać poprzez swoje Konto przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 12
1.  W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez wejście w zakładkę „Katalog produktów" a następnie kliknięcie ikony „Do koszyka" znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.
2.  Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.
3.  Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić należy kliknąć przycisk „Do kasy" a następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane w paragrafie poniższym. Po wybraniu sposobu dostawy oraz płatności zostanie wskazana pod koszykiem informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. W rubryce znajdującej się poniżej należy wpisać adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany w Koncie) oraz ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
4.  Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zakupu tych towarów.
5.  Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty ". Kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie przez Klienta, Sprzedawcy oferty zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
6.  Po złożeniu zamówienia wyświetlona zostanie informacja potwierdzająca otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę, co powoduje związanie Klienta ofertą.
7.  Następnie Sprzedawca potwierdzi e-mailem, wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w Koncie, przyjęcie oferty złożonej przez Klienta. Z chwilą wprowadzenia powyższej wiadomości e-mail do środka komunikacji elektronicznej Klienta, w taki sposób, że Klient miał możliwość zapoznania się z treścią e-maila, następuje zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.
8. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, pobranie, płatność przy odbiorze osobistym, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia także płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkich przelewów internetowych. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty, przesyłka kurierska, paczka za pośrednictwem Poczty Polskiej, Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia także dostawy za pomocą paczkomatów.
9.  Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
3.  Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów oraz ich kosztach są dostępne w zakładce „Dostawa i płatności".

§ 14
Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

§ 15
Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:
a.  w przypadku wyboru opcji wpłaty na rachunek bankowy – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
b.  przy płatności kartą kredytową lub szybkim przelewem internetowym po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,
c.  w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem lub przy odbiorze osobistym – po zawarciu umowy sprzedaży.


IV. Konto.
§ 16
Status zamówienia złożonego przez Klienta może on śledzić po zalogowaniu się do swojego Konta.

§ 17
Po zalogowaniu się do Konta, Klient ma także możliwość aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta.


V. Zwroty i reklamacje.
§ 18
1.  Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów. Jeżeli przedmiotem umowy są towary dostarczane partiami lub w częściach, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.
2.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3.  Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem Zwroty i odstąpienie od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – od chwili takiego połączenia.
6.  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7.  Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towarów  lub do chwili dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.  Klient powinien odesłać lub przekazać towary do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu 14 dni.
9.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
10.  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 19
1.  Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towarów z umową.
2.  Jeżeli Klient jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, może złożyć reklamację pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: info@partusa.pl lub telefonicznie, bądź w innej formie. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
3.  Jeżeli Klient nie jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 k.c.


VII. Czas trwania umowy o założenie Konta.
§ 20
Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 21
1.  Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres info@partusa.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.
2.  Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie jedynie w następujących sytuacjach:
a.  zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu,
b.  podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.
W takim przypadku umowa o założenie Konta w Sklepie rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.
  VIII. Zmiany Regulaminu 

§ 22 
1.    Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
a.    wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
b.    zmiany wymogów technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu,
c.    zmian sposobów dostawy lub płatności, albo terminów płatności lub dostawy,
d.    modyfikacji ścieżki zakupowej,
e.    zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
2.    W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3.    Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 21 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe.

§ 23
Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

§ 24

Oferowane części zamienne nie są oryginalne. Stanowią alternatywę dla oryginalnych części zamiennych (zgodnie z treścią Artykułu 110(1) Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002). Znaki towarowe producentów oraz odniesienia do oryginalnych produktów wykorzystywane są wyłącznie do celów technicznych i służą do wskazania modelu pojazdu, dla którego przeznaczone są części zamienne. Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej w celu wskazania oryginalnych produktów, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

-- 

Partusa.pl

Wysockiego 27C

58-300 Wałbrzych

NIP 8862899540

tel. 512428746
606575263
796743910

www.partusa.pl
www.jeepshop.pl
e-mail: 
info@partusa.pl
Sklep@jeepshop.pl
biuro@usaautopart.pl

Godziny otwarcia: 
pon-pt  8.30-17Chrysler 300 2020

130000zl